Suuhügienistide Liit › Liidust › Organisatsioon

Organisatsioon

ESHL juhatus

Eesti Suuhügienistide Liidu juhatusse kuuluvad

  • Marju Luht - president
  • Eveli Hark- juhatuse liige
  • Anneli Tammet- juhatuse liige
  • Krista Aas- juhatuse liige

Eesti Suuhügienistide Liidu (ESHL) eesmärgiks on suuhügienistide ühendamine kutseorganisatsiooniks, et aidata kaasa suuhügienisti erialase töö väärtustamisele ühiskonnas, suuhügienisti eriala arendamine ja huvide kaitsmine ning suuhügienisti töökvaliteedi tõstmine Eestis elanikkonna tervise nimel.

Liitu on oodatud kõik Eestis kehtiva erialasele kutsestandartitele vastava diplomiõppe täies mahus lõpetanud suuhügienistid ning suuhügienisti eriala omandavad tudengid, kellel on nii motivatsioon kui ka vastutustunne panustada ja töötada selle nimel, et luua võimalusi Eestis suuhügienisti erialase töökvaliteedi tõstmiseks, hoidmiseks, kaitsmiseks ja hindamiseks ning pidevaks enesetäiendmiseks ning kogemuste vahendamiseks.