Oled ESHL liige?

Liidust

ESHL (Eesti Suuhügienistide Liit ) loodi 1998 aastal.

Liidu eesmärgiks on suuhügienistide ühendamine kutseorganisatsiooniks, et aidata kaasa suuhügienisti erialase töö väärtustamisele ühiskonnas, suuhügienisti eriala arendamine ja huvide kaitsmine ning suuhügienisti töö kvaliteedi tõstmine Eestis elanikkonna tervise nimel. Liit juhindub oma tegevuses seadustest ja teistest õigusaktidest ning põhikirjast.

Eesmärkide saavutamiseks Liit:

 • osaleb ja teeb ettepanekuid eriala puudutava seadusloome ettevalmistamisel ning õigusaktide väljatöötamisel erialase töö-, teenistus- ja kutsealaseid, õigusi ja huve puudutavates küsimustes;
 • töötab välja ja uuendab kutsestandardid;
 • osaleb jätku-, taseme- ja tööalase koolituse raamõppekavade väljatöötamisel;
 • korraldab suuhügienistide atesteerimist;
 • soodustab kvaliteetsete tervishoiuteenuste osutamist suuhügienisti eriala arendamise kaudu;
 • toetab suuhügienisti erialal hariduse arendamist vastavalt kutseala ja ühiskonna vajadustele
 • toetab suuhügieenialaste uurimistööde arendamist;
 • korraldab ja vahendab erialasi teabelevi- ja arendusüritusi;
 • korraldab, vahendab ja viib läbi erialasi koolitusi ning väljastab sellekohase tunnistuse;
 • korraldab suuhügienisti erialal töötajate kutseandmist ning kutsetunnistuste väljastamist või peatamist/tühistamist;
 • aitab kaasa oma liikmete kutsetöö väärtustamisele ühiskonnas
 • töötab välja suuhügienisti eriala eetika normid
 • arendab koostööd rahvusvaheliste erialaseltside, ühingute ja liitudega
 • teeb koostööd kõigi organisatsioonide, ühenduste ja nõukogudega, kelle eesmärgiks on rahva tervise kaitsmine, edendamine, hoidmine ning tervishoiupoliitika elluviimine

 

NB! Meie leht kasutab küpsiseid (cookies) veebiliikluse analüüsimiseks ning kasutajakogemuse parandamiseks. Jätkates veebilehe kasutamist, nõustud küpsiste salvestamisega sinu arvutisse.
Eesti
Suuhügienistide
Liit
ESHL